Vizyon

Didim VegFest vegan yaşam felsefesinin yayılmasında, hayvan özgürlüğü mücadelesinin artma- sında öncü olmayı hedeflemekte- dir. Festival, gerçekleşecek vegan etkinliklere, festivallere bir altyapı oluşturmayı, bilgi birikimi yarat- mayı ve bu bilginin doğru kanallar üzerinden paylaşılmasını planla- maktadır. Didim Vegfest bilinçli vegan sayısının artmasını amaçla- maktadır.